Sperante, la vanzare

Scopul prezentului studiu constă în dobândirea unei mai bune înțelegeri a dinamicii și a caracteristicilor fenome- nului de trafic de persoane în România, în general, și a traficului în vederea exploatării sexuale, în special, în peri- oada post-aderare la Uniunea Europeană. Bazat pe utilizarea instrumentelor de cercetare de tip calitativ, demersul a fost desfășurat simultan în Italia și în România, având dublu obiectiv, respectiv:

  • realizarea unei diagnoze privind fenomenul de trafic de persoane în vederea exploatării sexuale, din perspec- tiva principalilor actori implicați în activități de asistență acordată victimelor1 traficului – instituții guverna- mentale și organizații neguvernamentale din România și din Italia;
  • susținerea, prin intermediul principalelor aspecte identificate în cadrul cercetării, a realizării unei campanii naționale de prevenire a traficului de persoane pentru exploatare sexuală în România, în cadrul proiectului AnimaNova – Integrare pe piața muncii pentru persoanele traficate, implementat de CPE – Centrul Partene- riat pentru Egalitate și de partenerii săi (Federația Filantropia – România și Ageform, Esprit, Expert Italia, Fon- dazione Giacomo Brodolini și Parsec – Italia), în perioada 2009 – 2012.

Sperante-la-vanzare-Cercetare-calitativa-AnimaNova