Sarcina și căsătoria timpurie în cazul tinerelor roma, Mihai Surdu

Un aspect demografic important care caracterizează populaţia de romi este căsătoria precoce sau timpurie, întemeierea unei familii la vârste coborâte prin comparaţie cu modelul majoritar. Datele de cercetare1 (ICCV, 2002:8) arată că în cazul populaţiei de romi vârsta la prima căsătorie a femeilor rome este foarte scăzută:

• 35 % dintre femeile femeile căsătorite au făcut această opţiune înainte de vârsta de 16 ani • 31%s-aucăsătoritînperioadadevârstade17-18ani
• 26%aurealizatprimacăsătorieîntre19şi22deani
• iar 8% s-au căsătorit după vârstade 22 de ani.

Ponderea tinerelor roma care au căsătorii timpurii (înaintea vârstei de 20 de ani) este în creştere, de

la 70% în cazul generaţiei cu vârste cuprinse între 25-29 de ani la 84% în cazul generaţiei de 20-24 de ani. Ponderea tinerelor rome care se căsătoresc sub vârsta majoratului (sub 18 ani) este de asemenea în creştere: de la 44,6 în cazul generaţiei de 25-29 ani la 52,1% în cazul generaţiei de 20- 24 ani.

Roma_Girls_Early_Marriage