Opinie comună a Rețelei Rupem tăcerea despre violența sexuală privind modificările legislative necesare în urma ratificării Convenţiei de la Istanbul

„Această opinie analizează anumite aspecte și articole din Convenție care necesită transpunere în dreptul intern și nu reprezintă o analiză cuprinzătoare sau exhaustivă do me rewriter a întregii legislații primare, secundare și terțiare sau a cadrului instituțional ce necesită a fi reglementat în acest domeniu.

Scopul acestei opinii este de a semnala aspecte și prevederi importante din cadrul Convenției, cărora este nevoie să le acordăm o atenție sporită, luând în considerare datele privind violența împotriva femeilor în România și experiența organizațiilor non-guvernamentale în lucrul cu victimele.”

Accesați întregul document la OPINIE Comuna ONGuri Conventia de la Istanbul

Pentru versiunea în engleză, apăsați aici.