Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 5 martie 2014

Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013, dandu-se textelor o noua numerotare.