Hărțuirea sexuală la locul de muncă, Livia Aninoșanu, CPE (2006)

Hărţuirea sexuală – o problemă pentru organizaţii?

Ce este?

Hărţuirea sexuală constă în comportamente de ameninţare, constrângere, intimidare, umilire, realizate de către o persoană împotriva alteia. Aceste comportamente sunt de natură sexuală şi pot fi verbale, non-verbale sau fizice. De cele mai multe ori, persoana care hărţuieşte abuzează de funcţia îndeplinită la locul de muncă, cu scopul de a obţine anumite beneficii de natură sexuală din partea persoanei hărţuite. Efectele unor astfel de comportamente sunt negative, afectează atât persoana hărţuită, cât şi organizaţia în care aceasta lucrează, în special pentru că performanţa persoanei scade, iar negocierea aspectelor privind promovarea, formarea, salarizarea etc. nu rămân procese obiective, ci sunt afectate/influenţate de comportamentele negative ale persoanei care hărţuieşte.

În multe organizaţii, hărţuirea sexuală există. Îmbracă forme diferite şi ajunge la nivele de gravitate foarte variate. Modul în care apare, se menţine şi se manifestă depinde de fiecare organizaţie în parte, de anumiţi parametri precum: dinamica specifică a locului de muncă, numărul şi structura angajaţilor, sensibilitatea pe care angajatorii, patronii, şefii, managerii, supervizorii o au în privinţa acestei problematici, cantitatea de informaţie pe care o deţin în privinţa consecinţelor pe care hărţuirea sexuală le are/le poate avea.

hartuiresexuala cercetare CPE 2006