Despre noi

CUM AM ÎNCEPUT

Reţeaua „Rupem tăcerea despre violența sexuală” a fost iniţiată de Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen – A.L.E.G. în mai 2014 din nevoia de face vizibilă pentru public şi factorii de decizie problema ascunsă a violenţei sexuale şi revictimizarea de care au parte femeile care îndrăznesc să reclame un act de violenţă sexuală. Aproximativ 1 din 10 femei este la un moment dat în viaţă victima unei agresiuni sexuale. Din păcate mai puțin de un sfert dintre acestea ajung să beneficieze de ajutor specializat sau să reclame către autorități, de teamă sau rușine.

Era nevoie de a întări capacitatea organizaţiilor neguvernamentale de advocacy pentru drepturile supravieţuitoarelor violurilor şi agresiunilor sexuale și agrearea unor priorități de acțiune:

 • acces la justiţie eficientă şi efectivă
 • protecţie împotriva victimizării repetate
 • servicii specializate de asistenţă

Asociaţiei A.L.E.G. i s-au alăturat iniţial 9 organizații partenere din România: Asociația Transcena, Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii, Asociația Front, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația E-Romnja, Societatea de Analize Feministe AnA, Centrul Filia, AFIV Artemis impreună cu Fundația Sensiblu. A fost cooptat ca partener extern organizația Stigamot din Islanda, cu experiență de peste 20 de ani în domeniu, cu scopul de a împărtăşi bune practici. Interacţiunea între A.L.E.G. şi Stigamot a fost posibilă prin intermediul reţelei europene WAVE din care ambele fac parte  şi care facilitează coalizarea în sprijinul eliminării violenţei asupra femeilor. Aşa a luat naştere primul proiect al reţelei, cu titlul „Rupem tăcerea despre violența sexuală: întărirea capacității ONG-urilor de a integra violența sexuală pe agenda publică”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea totală a proiectului: 43,409 Euro. Perioada de implementare : 15 mai 2014- 15 iulie 2015.

Realizări:

 • crearea unui Centru de resurse online despre violența sexuală, pentru victime și specialiști, singurul de acest fel din România: violentadegen.ro
 • 7 întâlniri tematice pentru schimb de bune practici între organizațiile membre, formare în advocacy și extinderea rețelei cu încă 6 organizații
 • documente cu bune practici sau recomandări pentru publicul larg și specialiști (ex. înțelegerea violenței din perspectivă de gen, ghid pentru jurnalism etic, modele de activism)
 • crearea unei comunități online pe Facebook, imaginat ca un spațiu de discuție, dezbatere și infomare pe tema violenței sexuale: facebook.com/rupemtacereadespreviolenta
 • Conferința publică (aprilie 2015): De la tăcere la politici pentru siguranța femeilor, cu participarea a aprox. 70 de persoane, inclusiv reprezentanți ai Ministerelor, Parlamentului și instituțiilor publice. Cu această ocazie rețeaua a lansat Apelul la Acţiune care sublinia modificările legislative necesare pentru a asigura drepturile supravieţuitoarelor în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Istanbul şi Directivei 29/2012/UE.
 • evenimente publice coordonate in București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Sibiu, Giurgiu menite să sensibilizeze publicul larg cu privire la violența sexuală
 • luări de poziție și demersuri publice pentru responsabilizarea instituțiilor abilitate să acționeze eficient pentru siguranța victimelor în cazuri concrete în care drepturile victimelor au fost grav periclitate, cum ar fi tânăra agresată de un taximetrist în Bucureşti sau eleva din Vaslui hărțuită de familiile violatorilor. Centrul pilot de consiliere de la A.L.E.G. a pus la dispozitie consiliere şi asistenţă juridică.
 • crearea unui video cu scopul de a crește vizibilitatea violenței sexuale și de a încuraja supraviețuitoarele să caute ajutor de specialitate
 • Experții rețelei au avut numeroase intervenţii în mass media pentru a asigura o înţelegere din perspectivă de gen a violenţei sexuale

 

CE FACEM ÎN PREZENT

Din iunie 2015 a început al doilea proiect al rețelei, coordonat de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO, cu titlul „Rupem tăcerea despre violența sexuală. Întărirea capacității ONG-urilor pentru îmbunătățirea serviciilor oferite supraviețuitoarelor violenței sexuale.”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea totală a proiectului:  43,847.00 Euro. Perioada de implementare: 1 iunie 2015 – 30 martie 2016. Scop: ratificarea Convenției de la Istanbul și transpunerea corectă a Directivei 29/2012/UE, astfel încât victimele violenței sexuale să beneficieze de servicii integrate, adecvate și gratuite, alături de protecție efectivă.

Prin experiența organizațiilor implicate în rețea, proiectul contribuie cu expertiză și modele de bune practici la dezvoltarea serviciilor de asistență specializată pentru supraviețuitoare. Prioritatea actuală a proiectului este înființarea de către autorități a unor centre integrate de urgență în urma violului sau violenței sexuale. Iată ce trebuie să asigure ele:

 • servicii integrate: asistenţă medicală de urgenţă, asistență medico-legală (inclusiv prelevarea probelor biologice), consiliere psihologică pe termen scurt
 • informarea victimei cu privire la drepturile ei și susținere în demersurile legale, inclusiv asistență juridică, de la depunerea plângerii la poliție până la sentința judecătorească finală;
 • posibilitatea de a adăposti victima în regim de urgență asigurându-i astfel protecția imediată;
 • intimitate, confidențialitate și prevenirea victimizării secundare
 • îndrumare spre alte servicii specializate pe termen lung

Aceste cerințe fac parte din obligațiile statului român prin ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice și transpunerea Directivei 29/2012/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității.

Realizări:

 • În august 2015 în urma scrisorilor deschise ale rețelei privind cazul fetei violate la Vaslui a fost creat un grup de lucru intersectorial pe tema violenței sexuale, găzduit de Consiliului Superior al Magistraturii, ce reunește ONGuri și reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniu (Ministerul Sănătății, IGPR, Ministerul Justiției, Agenția pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați etc.) pentru a stabili măsuri concrete pentru accesul victimelor violenței sexuale la servicii de asistență specializată și protecție. Se lucrează la elaborare unui HG pentru centrele integrate de urgență.
 • Rețeaua a documentat și publicat o propunere de politică publică de înființare a unor centre integrate de urgență pentru victimele violenței sexuale, menite să reducă riscul revictimizării și să faciliteze accesul supraviețuitoarelor violenței sexuale la servicii suport și justiție
 • Petiție adresată Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției pentru înființarea centrelor integrate de urgență pentru victimele violenței sexuale
 • 3 întâlniri tematice pentru construirea unei strategii de advocacy
 • Sesiune de formare pentru organizațiile membre și activiști din domeniu în consiliere psihologică pentru victimele violenței sexuale
 • Rețeaua a furnizat un punct de vedere autorităților privind necesitățile de modificare legislativă pentru o implementare corectă a Convenției de la Istanbul, dintre care amintim: respectarea Art. 25 prin înființarea centrelor integrate de urgență pentru victimele violenței sexuale, introducerea unui cadru legal de prevenire și combatere a violenței de gen, introducerea în nomenclatorul de servicii sociale a serviciilor specializate pentru combaterea violenței sexuale de gen și finanțarea lor din surse publice. Pe 29.02.2016 România a ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.
 • Pe 23 februarie 2016 rețeaua a organizat o Conferință tehnică axată pe implementarea convenției la care Rosa Logar, vicepreședinta comitetului de experti GREVIO ce va monitoriza implementarea Convenției, a susținut în fața decidenților români importanța serviciilor specializate pentru victimele violenței sexuale
 • Solicitarea introducerii unui Program de Interes National finanțat de Ministerul Muncii pentru centrele integrate de urgență
 • În 18 martie 2016, la Cluj-Napoca, Rețeaua a organizat un concert pentru o cauză – servicii mai bune pentru supraviețuitoarele violenței sexuale. Concertul a fost susținut de solistul trupei Byron, Dan, și de The Glass Fish și a atras c. 200 de persoane.

Membri noi în rețea: Grupul QUANTIC, Asociaţia Pas Alternativ, Asociaţia Psihosfera, Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară (CSMC), Asociaţia VIVAD, Asociaţia Atena Delphi, Asociaţia Anais, Euroregional Center for Public Initiatives (ECPI), Asociația Necuvinte și Grupul „Nu Înseamnă Nu”.