Combaterea violenței domestice împotriva femeilor rome

Pachetul de instrumente de comunicare reprezintă un manual, care urmărește două obiective principale:

a) sensibilizarea specialiștilor în legătură cu violența împotriva femeilor (VIF), prin oferirea de informații importante despre organizarea socială și culturală a comunităților rome;

b) asigurarea unor elemente cheie privind prevenirea, detectarea VIF și moduri de intervenție în cazuri de violență.

Acest Pachet a fost elaborat în cadrul proiectului cu titlul “Proiect pentru sprijinirea femeilor împotriva violenței domestice din cadrul comunităților rome”, acronim Empow-Air, co-finanțat de Programul Daphne III al Comisiei Europene pentru combaterea violenței împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor. Activitățile proiectului au fost implementate pe o perioadă de doi ani (aprilie 2011 – martie 2013).

Combaterea violenței domestice împotriva femeilor rome