Legislație

Decizie CCR mediere

DECIZIE nr. 266 din 7 mai 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, precum şi celor ale art. 2 alin. (1) şi (12) şi art. 601 din …

Citeste mai mult...
 

Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale

ART. 218 Violul (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, se …

Citeste mai mult...
 

LEGE Nr. 211 din 27 mai 2004

LEGE Nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor Text în vigoare începând cu data de 26 octombrie 2007 Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul …

Citeste mai mult...
 

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 5 martie 2014 Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata …

Citeste mai mult...
 

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

This document represent the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence addressed to European Union member states, in order to tackle and resolve the problem of gender-based violence. …

Citeste mai mult...
 

Directiva UE 2012-29

DIRECTIVA 2012/29/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului Directiva UE …

Citeste mai mult...
 

Conventia de la Istanbul

Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) este cel mai amplu tratat internațional care abordează violența de gen și tinde spre toleranță zero față …

Citeste mai mult...